Aby zmniejszyć plan przed opłaceniem dostępu na kolejny okres, wystarczy przejść do zakładki Płatności - Dostęp i kliknąć Zmień plan. Następnie wprowadź zmiany w dotychczasowym planie (liczba użytkowników, województw lub wersja aplikacji) i zatwierdź zmiany. 

UWAGA! Plan zmienia się automatycznie, nie ma możliwości cofnięcia i powrotu do planu sprzed dokonania zmian. 

Po wprowadzeniu zmian w wersji aplikacji, przejdź ponownie do zakładki Płatności - Dostęp i kliknij Przedłuż dostęp.