Zmniejszenie dotychczasowego planu jest możliwe dopiero po wygaśnięciu aktualnego planu. 


Kliknij tutaj, aby wykupić nowy plan.