Aby dodać nowego użytkownika do swojego konta, wejdź w zakładkę Ustawienia - Użytkownicy. Po utworzeniu konta nowy użytkownik otrzyma dane dostępowe na pocztę e-mail (login i tymczasowe hasło). Po pierwszym logowaniu nowego użytkownika zalecana jest zmiana hasła.


Dodawanie użytkowników jest możliwe tylko przez administratora/menedżera grupy. 


Kliknij tutaj, aby dodać nowego użytkownika.