Aby usunąć użytkownika, wejdź w zakładkę Ustawienia - Użytkownicy. Przy wybranej osobie kliknij „Usuń”. Użytkownik automatycznie straci dostęp do aplikacji. Dane użytkownika zostaną nadal w aplikacji (m.in. markery, notatki).


Nie można cofnąć usunięcia użytkownika.


Kliknij tutaj, aby usunąć użytkownika.