Aby tymczasowo zablokować użytkownika, wejdź w zakładkę Ustawienia - Użytkownicy. Przy wybranej osobie kliknij „Zablokuj”. Użytkownik automatycznie straci możliwość zalogowania się do aplikacji. 

Po odblokowaniu użytkownik ponownie uzyska dostęp do aplikacji.


Kliknij tutaj, aby zablokować użytkownika.