Jeżeli nie możesz dodać nowego użytkownika, to znaczy, że Twój pakiet obejmuje aktualną liczbę użytkowników. 

Zwiększ swój pakiet, aby dodać kolejnego użytkownika.


Kliknij tutaj, aby zwiększyć liczbę użytkowników.