Aby na liście ofert pojawiły się tylko oferty prywatne, wybierz w filtrach opcję Oferent - prywatna.


Kliknij tutaj, aby przejść do listy ofert.