Aby wykluczyć oferty z konkretnymi słowami w opisie w filtrze „Wykluczone słowa w opisie”, wpisz słowo klucz i naciśnij Enter. Jeżeli wpiszesz więcej niż jedno słowo, to program wyświetli dwie opcje do wyboru: „lub” oraz “i”.


Jeżeli chcesz znaleźć oferty, które nie zawierają w opisie jednego lub więcej z kilku wpisanych słów, to pozostaw domyślną opcję „lub”. Jeżeli chcesz znaleźć oferty, które nie zawierają w opisie wszystkich wpisanych słów, to wybierz opcję „i”.


Możesz wybrać maksymalnie 5 słów kluczowych.


Kliknij tutaj, aby przejść do listy ofert.


Uwaga! 

Wybranie słów kluczowych nie aktualizuje automatycznie listy ofert. Kliknij Szukaj”, aby przywołać wybrane filtry.