Aby jak najszybciej otrzymać powiadomienie o interesującej ofercie pobranej z portalu, trzeba utworzyć poszukiwanie. Poszukiwanie można utworzyć dwoma sposobami


1. sposób: wejdź w “Poszukiwania” w lewym panelu menu, kliknij “Utwórz”, wybierz filtry, według których chcesz poszukiwać interesujące Cię nieruchomości, wybierz lub utwórz kontakt,  nadaj poszukiwaniu nazwę, wybierz typ powiadomienia, w polu “Częstotliwość” wybierz opcję “jak najszybciej” i kliknij “Zapisz”.  

2. sposób: wejdź w listę, wybierz filtry, według których chcesz wyszukiwać nieruchomości, kliknij “Zapisz” w prawym górnym rogu wyszukiwarki, kliknij “Poszukiwanie”, kliknij “Zapisz”, wybierz typ powiadomienia, w polu “Częstotliwość” wybierz opcję “jak najszybciej” i kliknij “Zapisz”.


Kliknij tutaj, aby ustawić powiadomienie.