Aby ukryć wybrane informacje zarówno na liście ofert, jak i w ofercie, wejdź w zakładkę Ustawienia - Widoki.

Po kliknięciu Utwórz w okienku pojawią się wszystkie parametry widoczne w ofertach (na liście ofert, w podglądzie oferty i wysyłanych ofertach do klientów).


Odznacz te informacje, które są dla Ciebie zbędne, a następnie kliknij Zapisz


Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia widoków.