Koszyk

Aby wysłać wiadomość e-mail z kilkoma ofertami nieruchomości jednocześnie, opróżnij Koszyk ze starych ofert. Następnie wybierz oferty, które chcesz wysłać do klienta, dodając je do koszyka przyciskiem „Dodaj ofertę do koszyka” na liście ofert. Rozwijając opcję koszyka, wybierz „Wyślij oferty”.


Kliknij tutaj, aby przejść do listy ofert.


Szanse sprzedaży

Aby wysłać oferty dodane do szans sprzedaży, wejdź w zakładkę Szanse sprzedaży. Przy szansach, które chcesz wysłać do klienta, kliknij Dodaj ofertę do koszyka wysyłki. Rozwiń opcję koszyka i kliknij Wyślij oferty.


Dodanie oferty do szans sprzedaży jest możliwe po wejściu w konkretną ofertę (zakładka Szanse).


Kliknij tutaj, aby wysłać klientowi oferty dodane do szans sprzedaży.