Aby zmienić informacje o firmie, wejdź w zakładkę Ustawienia - Firma. Znajdziesz tam wszystkie dane, które widnieją w wysyłanych ofertach do klientów.


Kliknij tutaj, aby edytować dane firmy.