Aby usunąć logo portalu na zdjęciach konkretnej oferty, kliknij Zdjęcia w pasku narzędzi. Pobierz zdjęcia i wybierz opcję „Przytnij logo portalu”.


Program automatycznie usunie logo ze wszystkich zdjęć.