Aby przypisać wiadomości SMS do użytkowników, wejdź w zakładkę Ustawienia - Użytkownicy. W polu Stan konta SMS przypisz odpowiednią ilość SMS-ów do poszczególnych osób i kliknij Zapisz. Przypisane SMS-y zostaną automatycznie pobrane z konta administratora.


Tylko administrator może przypisać SMS-y do poszczególnych osób.


Kliknij tutaj, aby przypisać SMS-y użytkownikom.