Aby zmienić status szansy pozyskania z otwartej na zamkniętą, przejdź do zakładki Szanse pozyskania i przy wybranej szansie kliknij Pokaż więcej.


W akcjach, wybierz opcję „Zamknięte”.


Kliknij tutaj, aby przenieść szansę pozyskania.