Aby dodać nowego klienta do książki kontaktowej, wejdź w zakładkę Kontakty. Następnie kliknij „Utwórz” i uzupełnij podstawowe informacje o nowym kontakcie.


Możesz również dodać klienta do swoich kontaktów z poziomu oferty, klikając Utwórz kontakt.


Kliknij tutaj, aby dodać nowego klienta do książki kontaktowej.