Aby utworzyć szanse pozyskania, przejdź do listy ofert i wejdź w interesującą Cię ofertę

Następnie przejdź do zakładki Szanse i utwórz szanse pozyskania. 

Oferta automatycznie pojawi się w zakładce Szanse pozyskania


Do utworzenia szansy pozyskania niezbędne jest dodanie kontaktu.