1. Najnowsze i Najstarsze


Ten rodzaj sortowania pozwala na sortowanie ogłoszeń tylko według daty dodania ogłoszenia na portalu. Nie brane są pod uwagę podbicia, odświeżenia i inne akcje na ofertach na portalach ogłoszeniowych.


2. Najaktualniejsze


Ten rodzaj sortowania pozwala na sortowanie ogłoszeń według daty aktualizacji. Może na to wpływać:

  • data dodania ogłoszenia,

  • data dodania kopii ogłoszenia,

  • data zastosowania funkcji „odśwież” do ogłoszenia,

  • data reaktywacji ogłoszenia po wygaśnięciu,

  • data przedłużenia lub automatycznego przedłużenia ogłoszenia,

  • promowanie ogłoszenia.


Aktualizacja kopii wpływa również na aktualizację oryginalnej oferty. Dlatego jeżeli kopia oferty zostanie “odświeżona”, to oferta oryginalna zostanie zaktualizowana. 


Przeglądając zatem tylko oferty oryginalne, mamy również informację o dodawaniu, podbijaniu, odświeżaniu, reaktywacji, przedłużaniu i promowaniu kopii.


3. Najtańsze i Najdroższe


Te dwa rodzaje sortowania umożliwiają sortowanie od najtańszego do najdroższego i na odwrót. Sortowanie jest dostępne, gdy na liście ofert jest mniej niż 1000 ofert.


4. Najmniejsze i Największe


Te dwa rodzaje sortowania umożliwiają sortowanie od najmniejszej powierzchni do największej powierzchni i na odwrót. Sortowanie jest dostępne, gdy na liście ofert jest mniej niż 1000 ofert.


5. Najtańsze za m2 i Najdroższe za m2


Te dwa rodzaje sortowania umożliwiają sortowanie od najtańszego za m2 do najdroższego za m2 i na odwrót. Sortowanie jest dostępne, gdy na liście ofert jest mniej niż 1000 ofert