Aby przejrzeć wszystkie aktualizacje danej oferty, wejdź w podgląd oferty i przejdź do zakładki Aktualizacje.


Aktualizacja jest rejestrowana, gdy oferta wróci na pierwszą stronę listy ofert na portalu. Data aktualizacji w oryginalnych ofertach jest aktualizowana również na podstawie kopii.