Sprawdź, jak wygląda czyszczenie pamięci podręcznej na najpopularniejszych przeglądarkach. Przygotowaliśmy instrukcję jak zrobić to krok po kroku.


Uwaga: Usunięcie plików cookie oraz danych witryn w przeglądarkach może mieć wpływ na wylogowywanie w innych aplikacjach.


Dla Mozilla Firefox

 • Z menu Firefox wybierz Historia > Wyczyść historię przeglądania
 • Ustaw Okres do wyczyszczenia: na wszystko.
 • W zakładce Szczegóły zaznacz opcję Pamięć podręczna i Ciasteczka.
 • Kliknij przycisk Wyczyść teraz.


Dla Internet Explorer

 • Z głównego menu wybierz Narzędzia, następnie Opcje internetowe.
 • Kliknij przycisk Usuń mieszczący się w polu Historia przeglądania.
 • Następnie zaznacz Tymczasowe pliki internetowe i Pliki cookie.
 • Kliknij przycisk Usuń.


Dla Google Chrome

 • Uruchom przeglądarkę i kliknij w ikonę z kluczem (prawy górny róg). 
 • Wybierz opcję Narzędzia > Wyczyść dane przeglądarki. 
 • Wyczyść poniższe elementy – okres ustaw na: od samego początku. 
 • Zaznacz Opróżnij pamięć podręczną i Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek. 
 • Kliknij Wyczyść historię przeglądarki.


Dla Opery

 • Z menu Opera wybierz opcję Ustawienia > Wyczyść historię przeglądania. 
 • Następnie w zakładce Szczegóły zaznacz: Usuń ciasteczka z sesji, Usuń wszystkie ciasteczka, Usuń całą zawartość pamięci podręcznej. 
 • Kliknij przycisk Usuń.


Dla Safari

 • W aplikacji Safari na Macu wybierz polecenie menu Safari > Ustawienia, a następnie kliknij w Prywatność. 
 • Kliknij w Zarządzaj danymi witryn. Zaznacz jedną lub wiele witryn, a następnie kliknij w Usuń lub Usuń wszystko.